çeşitli simanların PH değişimi


Eskitaşcıoğlu M., Denli N.

Ankara üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, vol.17, no.1, pp.57-60, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada üç farklı simantasyon simanının sertleşme reaksiyonu esnasında pH değerleri saptandı ve ortam pH sı nın değişmesine neden oldukları belirlendi .sonuç olarak siman asiditesinin zamana bağlı olarak değiştiği ve 24 saat içersinde simanların pH değerlerinin nötre yakın olduğu belirlenmiştir