A Rare Case: Primary Cyst Hydatic Localized to the Biceps Femoris


Arslan H. , Adanaş C. , Akdeniz H. , Ağlamış S.

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.3, pp.335-337, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 3
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE
  • Page Numbers: pp.335-337

Abstract

Hydatid cyst generally is a protozoal infection primarily involving the lungs and liver. Primary intramuscularhydatid cyst is very rare without involvement of tho-racic and abdominal organs and the incidence have been reported between 0.5% and 5.4%. Especially in endemic areas, muscle located cystic soft tissue masses, primary intramuscular hydatid cyst should be considered in differantial diagnosis. We aimed to present a rare iliopsoas muscle located primary intramuscular hyda-tid cyst case accompanied by imaging findings.

Kist hidatik hastalığı, genellikle primer olarak karaciğer ve akciğerleri tutan bir protozoa enfeksiyonudur. Primer intramuskuler kist hidatik, torasik ve abdominal organ tutulumu olmadan çok nadir olup, görülme sıklığı %0.5 ile %5.4 oranında bil-dirilmiştir. Özellikle endemik bölgelerde kas yerleşimli kistik yumuşak doku kitlele-rinde primer intramuskuler kist hidatik mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Biz nadir rastlanan iliopsoas kası yerleşimli primer intramuskuler kist hidatik olgusu-nu görüntüleme bulguları eşliğinde sunmayı amaçladık.