A Rare Case: Primary Cyst Hydatic Localized to the Biceps Femoris


Arslan H. , Adanaş C. , Akdeniz H. , Ağlamış S.

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.3, ss.335-337, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE
  • Sayfa Sayıları: ss.335-337

Özet

Kist hidatik hastalığı, genellikle primer olarak karaciğer ve akciğerleri tutan bir protozoa enfeksiyonudur. Primer intramuskuler kist hidatik, torasik ve abdominal organ tutulumu olmadan çok nadir olup, görülme sıklığı %0.5 ile %5.4 oranında bil-dirilmiştir. Özellikle endemik bölgelerde kas yerleşimli kistik yumuşak doku kitlele-rinde primer intramuskuler kist hidatik mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Biz nadir rastlanan iliopsoas kası yerleşimli primer intramuskuler kist hidatik olgusu-nu görüntüleme bulguları eşliğinde sunmayı amaçladık.

Hydatid cyst generally is a protozoal infection primarily involving the lungs and liver. Primary intramuscularhydatid cyst is very rare without involvement of tho-racic and abdominal organs and the incidence have been reported between 0.5% and 5.4%. Especially in endemic areas, muscle located cystic soft tissue masses, primary intramuscular hydatid cyst should be considered in differantial diagnosis. We aimed to present a rare iliopsoas muscle located primary intramuscular hyda-tid cyst case accompanied by imaging findings.