Holstein Sığırlarda Süt Verimi ve Suni Tohumlama Zamanı Arasındaki İlişkilerin Araştırılması


Creative Commons License

Çak B., Uslu B. A. , Demirel A. F.

VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Hatay, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.55-56

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-56

Abstract

The present research was carried out to determine relationship between milk yield traits and timing of Artificial Insemination (AI) in Holstein cows raised at commercial dairy farm located in Osmaniye province. The effect of some environmental factors on milk yield was also investigated in this study. Production records between 2010 and 2014 were constituted the research material. Environmental factors were analyzed by Least Squares Method. Effects of Calving year on lactation length, lactation milk yield, 305 days milk yield and mature equivalent (ME)-305 days milk yield were significant (p<0.01). Effect of lactation number on ME-305 days milk yield was significant (p<0.05) but, not significant on lactation length, lactation milk yield and 305 days milk yield. Effect of AI time was significant statistically for ME-305 days milk yield (p<0.05). The least square means of lactation length, lactation milk yield, 305 days milk yield, mature equivalent (ME)-305 days milk yield and dry period were 372,3±8,97 day, 9042,4±287,02 kg, 8146,2±214,89 kg, 9051,8±253,12 kg and 54,0±0,93 day, respectively.

Bu araştırma, Osmaniye ilinde bulunan özel bir süt sığırcılığı işletmesinde yetiştirilen Holstein sığırlarda süt verimi ve suni tohumlama zamanı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca süt verimi üzerine bazı çevresel faktörlerin etkisi de bu çalışmada incelenmiştir. Araştırma materyalini 2010-2014 yılları arasındaki üretim kayıtları oluşturmuştur. Çevresel faktörler En Küçük Kareler Yöntemi ile analiz edildi. Buzağılama yıllarının laktasyon süresi, laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi ve Ergin Yaşa göre (ME) -305 günlük süt verimi üzerine etkisi anlamlı bulundu (p <0.01). Laktasyon sayısının ME-305 gün süt verimine etkisi anlamlı (p <0.05), laktasyon uzunluğu, laktasyon süt verimi ve 305 günlük süt veriminde anlamlı değildi. Suni tohumlama zamanının etkisi ME-305 gün süt verimi açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.05). Laktasyon uzunluğu, laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi, ME-305 günlük süt verimi ve kuru dönemdeki en küçük kare ortalamaları sırasıyla 372,3 ± 8,97 gün, 9042,4 ± 287,02 kg, 8146,2 ± 214,89 kg, 9051,8 ± 253,12 kg ve 54,0 ± 0,93 gün olarak tespit edildi.