MARGOT LEE SHETTERLY’S HIDDEN FIGURES AND ITS COMPARISON WITH THE MOVIE OF THE SAME TITLE


Edis Z. (Member Of Editors Board), Yaşar T. (Member Of Editors Board), Yoldaş A. (Member Of Editors Board)

Sonçağ Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Sonçağ Yayınevi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Societies have been in a continuous development process from past to present. Throughout history, societies have experienced different development processes at different times. While the East was experiencing its golden age, the West was experiencing its dark age, but while development in the East stopped, the West developed rapidly. This development has been in various fields, from management to human rights, science to technology, and world awareness to philosophy. Two things, human rights and slavery, have not entirely changed, In the past, and those captured in war, criminals, those who could not pay their debts, those kidnapped and imprisoned by pirates were considered slaves and sold in slave markets. Slavery was economically and socially integral to Western societies until the end of the Middle Ages. Slavery was the most important means of production until the end of the feudalistic ruling style in Western society. Gradually, the bourgeois form of government displaced slavery due to poor worker productivity and very constrained technological possibilities. The situation of slaves who worked and lived in challenging conditions improved somewhat from the end of the 19th century. It can be said that the practices of slavery in the past manifest themselves as racism in today’s Western societies. Practices of racism and discrimination in Western communities and America today, especially against African-Americans, are linked to the slavery that continued for more than 200 years from the 1620s to the abolition of slavery in the 1860s. The institution of slavery in America, which was abolished on paper in the 1860s, continued until the second half of the twentieth century with the implementation of local laws such as 'Jim Crow' and ‘Black Codes.’ This dissertation aims to analyze the novel, Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of Black Women Who Helped the Space Race, written by African-American writer Margot Lee Shetterly in 2016, which deals with racism and discrimination against African-Americans, and compares this novel with the same-titled film that was shot.

Geçmişten günümüze toplumlar sürekli bir gelişim süreci içerisindedir. Tarih boyunca toplumlar farklı zamanlarda farklı gelişim süreçleri yaşamıştır. Doğu altın çağını yaşarken, Batı karanlık çağı yaşıyordu ancak Doğu'da kalkınma durmuşken, Batı hızla gelişmiştir. Bu gelişme yönetimden insan haklarına, bilimden teknolojiye, dünya bilincinden felsefeye kadar çeşitli alanlarda olmuştur. Bu gelişim sürecinde en geç değişen ve belki de hâlâ tam olarak değişmeyen şeyler insan hakları ve köleliktir. Geçmişte savaşta yakalananlar, suçlular, borçlarını ödeyemeyenler, korsanlar tarafından kaçırılıp hapse atılanlar köle olarak kabul edilir ve köle pazarlarında satılırlardı. Orta Çağ'ın sonuna kadar kölelik; ekonomik ve sosyal olarak Batı toplumlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Kölelik, Batı toplumundaki feodalist yönetim tarzının sonuna kadar en önemli üretim aracıydı. Daha sonra düşük emek verimliliği ve son derece sınırlı teknik olanaklar nedeniyle köleliğin yerini, burjuva yönetim sistemi almıştır. Son derece zor koşullarda çalışan ve yaşayan kölelerin durumu 19. yüzyılın sonundan itibaren bir miktar iyileşme göstermiştir. Geçmişteki kölelik uygulamalarının, günümüzde Batı toplumlarında ırkçılık olarak kendini gösterdiği söylenebilir. Bugün Batı toplumları ve Amerika'daki ırkçılık ve ayrımcılık uygulamaları özellikle Afro-Amerikalılara karşı yapılan uygulamalar, 1620'lerde başlayıp 1860'larda köleliğin kaldırılmasına kadar 200 yıldan fazla süren kölelik sistemiyle bağlantılıdır. Amerika’da 1860'larda kâğıt üzerinde kaldırılmış olan kölelik kurumu, yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar ‘Jim Crow Laws’ ve ‘Black Codes’ gibi yerel alanlarda geçerli olan yasaların uygulanması ile devam etmiştir. Bu tezin amacı Afro-Amerikalı yazar Margot Lee Shetterly tarafından 2016 yılında yazılan, Afro-Amerikalılara karşı uygulanan ırkçılığı ve ayrımcılığı ele alan Gizli Sayılar: Amerikan Rüyası ve Uzay Yarışına Yardım Eden Siyahi Kadınların Anlatılmamış Hikayesi adlı romanını incelemeyi ve bu romanın çekilen filmiyle karşılaştırmasını içermektedir.