The Epidemic in Egypt Based on the Stories of Yusuf


Demir R.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2020, no.Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, pp.155-170, 2020 (Peer-Reviewed Journal)