OPINIONS OF INTENSIVE CARE PROFESSIONALS ON END OF LIFE DECISION


Creative Commons License

Sevimli Ş.

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, Üsküp, Macedonia, 9 - 11 July 2018, vol.1, pp.174-182

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Üsküp
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.174-182
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
Development of medical technology has contributed to patients being able to lead their lives with the help of palliative care units. While the development of life-support units is welcomed, there may be existed such occasions where the usage of a life support unit questionable. Life support units give hope to the patients and their relatives in terms of expectations of life and health. However, it also leads to serious debates between health professionals and patients and their relatives. The main discussion in this unit is about the withdrawal or continuation of the life support unit. Health professionals who know the current dilemmas can play an active role in the ethical decision-making process. This study was carried out to determine the
approaches of health professionals related to this topic. In this reason, questions about this work have been prepared. Prepared questionnaires about this topic were answered by the participants. The percentage of faculty members who participated in our research was 82.5% women and 17.5% men (n=85). Health care professionals expressed the intensive care unit's usefulness, they have pointed out that there were various
contradictions in the patient decision-making process not only ethical but also administrational problems that life support units can cause.
Keywords: Doctor, nurse, intensive care unit, end-of-life-care, decision-making.

Tıbbi teknolojinin gelişmesi, hastaların palyatif bakım üniteleri yardımıyla hayatlarını sürdürebilmelerine önemli katkı sağlamıştır. Yaşam destek birimlerinin gelişimi olumlu karşılanırken, yaşam destek biriminin kullanımının sorgulanabileceği durumlar söz konusu olmaktadır. Çünkü yaşam destek birimleri hastalara ve yakınlarına yaşam ve sağlık beklentileri açısından ciddi umut vermektedir. Ancak, sağlık profesyonelleri ile
hasta ve hasta yakınları arasında ciddi tartışmalar çıkmasına da yol açmaktadır. Bu ünitedeki başlıca tartışma yaşam destek ünitesinin çekilmesi veya devamı konusunda olmaktadır. Mevcut ikilemleri bilen sağlık profesyonelleri, etik karar verme sürecinde etkin rol oynayabilirler.
Bu çalışma, bu konuda sağlık profesyonellerinin yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu sebeple bu çalışma ile ilgili sorular hazırlanmıştır. Bu konuyla ilgili hazırlanan anketler katılımcılar tarafından cevaplandırıldı. Araştırmamıza katılan öğretim elemanlarının yüzdesi% 82.5 kadın ve% 17.5 erkek (n = 85) idi. Sağlık hizmetleri uzmanları yoğun bakım ünitesinin yararlılığını dile getirdiler; hasta karar verme sürecinde sadece ahlaki değil aynı zamanda yaşam destek birimlerinin neden olabileceği idari problemler konusunda çeşitli çelişkiler olduğunu belirttiler.
Anahtar kelimeler: Doktor, hemşire, yoğun bakım ünitesi, yaşam sonu bakımı, karar verme.