Merada beslenen kuzulara arpaya ilave olarak pamuk tohumu küspesi ve salinomisin verilmesinin besi performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi


Deniz S., Bolat D., Baytok E., Aksu T., Arıkan H.

Türkiye 3. Çayır Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 19 June 1996, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes