Arazi Kullanım Değişiminin İncelenmesinde CBS ve Uzaktan Algılamanın Kullanımı


Creative Commons License

Karaca S., Sarğın B., Halifeoğlu Ç.

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021, vol.2, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Arazi Kullanım Değişiminin İncelenmesinde CBS ve Uzaktan Algılamanın Kullanımı

1Siyami KARACA 1Bulut SARĞIN 2Çağlar HALİFEOĞLU 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

2Van Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Ülkelerin artan nüfus popülasyonuna bağlı olarak gün geçtikçe doğal kaynaklar azalmakta ve insanoğlunun bitmeyen sonsuz olan ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Azalan kaynakların ilk sıralarında yer alan arazilerin, bilinçli ve en etkili şekilde kullanılması ve geleceğe ışık tutacak nitelikte planlanması gerekmektedir. Dünyanın arazi örtüsündeki ve kullanımındaki değişimler insanlık var olduğu müddetçe devam edecektir. Bugün bilindiği üzere, ülkemizde ve tüm dünyada coğrafi mekân planlamaların da önemli bir rol oynayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve elde edilebilir veri üretimini ve akışını en hızlı şekilde gerçekleştiren, güvenilir, ucuz ve kolaylık sağlayan Uzaktan Algılama (UA) sistemleri kullanılmaktadır. CBS sistemleri, verilerin toplanması, saklanması, yönetimi , analiz edilmesi, modellenmesi, görüntülenmesi ve kullanıcıya sunulması gibi işlevleri kapsayan donanım, yazılım, veri, insan ve yöntemleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. UA sistemleri ise, dünyadan belli bir uzaklıkta uzayda hareketli olan platformlara yada atmosfere gönderilmiş olan ölçüm cihazları vasıtasıyla, yeryüzündeki nesneler hakkında bilgileri toplama, bilgileri analiz etme yöntemidir. UA sistemlerinde bilgi üretimi, gözlem, analiz, ölçme, haritalama, zamansal ve konumsal izleme ve karar destek işlemleriyle elde edilir. Zamana bağlı olarak, arazilerin kullanımı ve üzerinde meydana gelen değişimlerin irdelenmesi ve yorumlanmasında, uydu görüntüleri ve görüntü işleme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Çok yaygın olarak kullanılan işleme teknikleri; ç ok bandlı sınıflandırma, kontrollü yada kontrolsüz sınıflandırma, ortalamaya en yakın mesafe metodu, K-en yakın komşu metodu, en çok benzerlik metodu, kutu metodu , oran görüntüler ve temel bileşenler metodu kullanılmaktadır. Bu sistemler ile arazi kullanım planlaması, sürdürülebilir arazi ve su yönetimi, mekânsal değişim, kırsal kalkınma ve tarımsal alanlar da pek çok uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Anahtar kelime: Coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama, arazi örtüsü, sınıflandırma