Indirect Tax Burden and Progressivity of Indirect Taxes in Turkey


Akkoç U., Gemicioğlu S., Kızılırmak Yakışır A. B.

SOSYOEKONOMI, vol.31, no.55, pp.1-21, 2023 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 55
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: SOSYOEKONOMI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.1-21
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study has two main aims. The first is to calculate the share of indirect taxes in household income and expenditures in Turkey. The latter is to measure the progressivity of Value Added Tax (VAT) and
Special Consumption Tax (SCT) according to the expenditure and income method. The analyzes were carried out using the data obtained from the Household Budget Surveys for the period 2004-2019
conducted by the Turkish Statistical Institute. The progressivity of VAT and SCT was measured with the Kakwani progressivity index. The obtained findings show that VAT is progressive according to the
expenditure method, while it is regressive according to the income method. The SCT is progressive according to both methods.

Bu çalışmanın iki ana amacı vardır. Birincisi, Türkiye’de dolaylı vergilerin hanehalkı gelir ve harcamaları içindeki paylarını hesaplamaktır. Diğeri, harcama ve gelir yöntemine göre Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için artan oranlılığı ölçmektir. Analizler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen 2004-2019 dönemine ait Hanehalkı Bütçe Araştırmalarından elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. KDV ve ÖTV’nin artan oranlılığı Kakwani artan oranlılık endeksi ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgular, harcama yöntemine göre KDV’nin artan oranlı olduğunu gösterirken gelir yöntemine göre azalan oranlı olduğu ortaya çıkmıştır. ÖTV’nin ise her iki yönteme göre de artan oranlı olduğu belirlenmiştir.