SUBLİMİNAL MESAJLAR VE GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Sığınç H.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.14, pp.83-96, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada bilinçaltı mesajların gıda tüketimine olan etkileri araştırılmıştır. Subliminal mesajlar veya bilinçaltı mesajları olarak nitelendirilen bu mesajlar bi- reyleri istekleri dışında belirli nesnelere yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular bu mesajların kullanım amaç- larına fazlasıyla hizmet ettiğini göstermiştir. Örneğin James McDonald Vicary adlı bir pazarlama araştırmacısının bir sinema filminin belirli aralıklarında yerleştirdiği patlamış mısır ve kola’nın birlikte tüketilmesi gerektiğini anlatan saniyelik mesajları, söz konusu gıda ürünlerinin satışlarını artırdığı belirlenmiştir.