Çivril ve Akarca Köyleri (KB Malatya-Türkiye) Dolayında Yüzeyleyen Lütesiyen-Priyaboniyen (Orta-Üst Eosen) Yaşlı Tohma Formasyonu’nun Mikrofasiyes Özellikleri ve Çökelme Ortamı


Örçen S., Taraf F., İzgi S.

18. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Turkey, 28 October - 01 November 2017, pp.97-100

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97-100
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes