Prematür ejakülasyon ile yetişkin erkeklerdeki alt üriner sistemPrematür sistemsemptomları arasındaki ilişkisemptomları ilişki


ERTAŞ K., Deniz B., DEMİR M., ERYILMAZ R., ASLAN R., TAKEN K.

Türk Üroloji Derneği 28. Ulusal Üroloji Kongresi, 10 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes