THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATE AND INCOME WITH INVESTMENT IN USA: 1965-2016


İşleyen Ş., Altun Y., GÖRÜR Ç.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.60, pp.146-163, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 60
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.146-163
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the interaction between Interest Rate and Gross Domestic Product
with Investment was investigated in the USA using the Granger causality test for
1965 -2016. Before determining the Granger causality relationship, unit root and
cointegration analysis was conducted. According to the findings obtained by using
time series techniques, the existence of Gross Domestic Product and Interest Rate
with Investment were found. On the other hand, according to the results of Granger
Causality; Interest Rate denominated neither a Gross Domestic Product nor an Investment.
Also a one-way causality relationship was found between the Gross Domestic
Product and the Interest Rate as well as the one-way from Investment to
Gross Domestic Product causality relation.

Bu çalışmada, 1965-2016 yılları için Granger nedensellik testi kullanılarak ABD'de
faiz oranı ve gayri safi yurtiçi hâsıla ile yatırımın nedenselliği araştırılmıştır. Granger
nedensellik ilişkisini belirlemeden önce birim kök ve eşbütünleşme analizi yapılmıştır.
Zaman serileri teknikleri kullanılarak elde edilen bulgulara göre, gayri safi
yurtiçi hâsıla ve yatırımla faiz oranı varlığı bulunmuştur. Öte yandan, Granger
nedensellik sonuçlarına göre; faiz oranı, ne gayri safi yurtiçi hasılayı nede yatırımı
belirlememektedir. Ayrıca, gayri safi yurtiçi hâsıla ile faiz oranı arasında tek yönlü
nedensellik ilişkisi ve yatırımdan gayrisafi yurtiçi hâsılaya tek yönlü nedensellik
ilişkisi tespit edildi.