Khalkeritis ve Tokul Şapel İskeletlerinin Travma Analizi


Creative Commons License

Çırak A., Arıhan S. K., Erkman A. C., Acar E.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.2, pp.493-504, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet: Geçmişten günümüze iskeleti en yaygın biçimde etkileyen patolojik rahatsızlıkların

başında gelen travma olgusu ekolojik ortam, sosyo-ekonomik yaşam, siyasi

ve sosyal hareketlilikten etkilenmektedir. Bu çalışmada Geç Bizans Dönemine

tarihlendirilen, Khalkeritis (Giresun Adası) ve Tokul (Kütahya) şapel kazılarından ele

geçen iskeletlerin travmaları incelenmiştir. Khalkeritis Kilise toplumunda 1 bireye

ait kafatası travması, 7 bireye ait gövde travması olmak üzere toplam 8 bireyde

(% 4,65), Tokul Köyü Kilise topluluğunda 5 bireyde kafatası travması, 6 bireyde

gövde travması olmak üzere toplam 11 bireyde (% 22,44) yaralanma olgusuna

rastlanmıştır. Her iki toplumda da travmalar ölüme sebep olmamıştır. Balıkçılıkla

geçimini sağlayan Khalkeritis ada toplumunda ve tarımla geçimini sağlayan Tokul

toplumunda günlük işler sırasında meydana gelen kazalar sebebiyle travmaların

oluştuğu söylenebilir. Yine her iki toplumda travmalar için tedavi yapıldığı ancak

tedavilerin yetersiz düzeyde olduğu söylenebilir.