XV. Yüzyılda Balkanlar’da Osmanlı Yönetimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler


Karta N.

(UHİVE) Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.47-60, 2014 (Peer-Reviewed Journal)