Cumhuriyet’in Yalnız Kuşağı Ve Tanpınar


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.23, ss.6-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.6-19

Özet

Cumhuriyet dönemi her açıdan irdelenmesi gereken önemli bir zaman dilimidir. Bu dönemde tarih, edebiyat ve kültür sahasında başlayan köklü değişiklikler yeni bir kuşağın oluşmasına zemin hazırlar. Batılı bir hayat tarzını benimseyen yeni bir kuşak eskisinden farklı bir biçimde hayatı sorgulamaya başlarlar. Özellikle bazı aydınlarımız Türk toplum yapısının en önemli kurumlarından olan “evlilik” müessesesine pek sıcak bakmazlar. Bunun birçok farklı sebepleri de olabileceği gibi bazı edebiyatçı veya aydınlar ölene kadar evlenmeyip bekâr kalmayı ve yalnız yaşamayı tercih ederler. Bunlar arasında modern Türk şiirinin kurucularından Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anabiliriz. Hatta son döneminde “zımnen” evlenen Ahmet Haşim’i de bu kategoriye dâhil edebiliriz.
Biz bu makalede Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin bu üç önemli şairinin evlilik hayatlarını sorgulayacak özellikle Tanpınar özelinde niçin bekâr yaşadıklarını araştıracak ve bu konuda yaşadıkları yalnızlığın şiirlerine yansıyıp yansımadığını incelemeye çalışacağız.