Paryetal Kemiğin Epidermoid Tümörü Olgu Sunumu


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, pp.189

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 27
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.189

Abstract

Giriş ve Amaç: İntradiploik epidermoid kistler, tüm kranial kitlelerin

%1’inden daha az oranda görülürler.

Epidermoid kitleler intradural ve ekstradural olarakda sınıflandırılırlar.

Scalp, kalvaryum ve kafa kaidesi gibi yerlerde bulunabilirler. Bu

tümorler, kraniyal kemiklerin embriyonik gelişimi sırasında, ektodermal

hücre artıklarının buralarda kalması sonucunda oluşur. Epidermoid

kitleler intradural ve ekstradural (intradiploik) olarak sınıflandırılmış

olup, ekstradural yerleşimli olanlar intradural yerleşimli olanların yarısı

kadardır. Malign transformasyon çok nadiren görülebilir. İntradiploik

olarak epidermoid tümörü olan olgular cerrahiyle başarılı olarak tedavi

edilirler.

Yöntem: Polikliniğimize kafasının sol yanında ağrılı şişlik yakınması ile

başvuran 54 yaşındaki erkek hasta sunuldu.

Bulgular: 54 yaşındaki erkek hasta,1 yıldır var olan baş ağrısı şikayeti ve

başının sol yanında şişlik yakınması ile başvuran hastanın hikayesinde

özellik saptanmadı. Bu şikayet ile başvuran hastanın nörolojik

muayenesinde özellik saptanmadı. Beyin bt’sinde sol paryetal alanda,

osteolitik lezyon saptandı. Sonrasında çekilen çekilen kontrastsız ve

kontrastlı beyin MR’ında; T1 sekansda hipointens, T2 sekansda hiperintens,

kontrast tutmayan,3x3 cm boyutunda kitle lezyonu saptandı. Hasta

operasyona alınarak cilt insizyonu açıldıktan sonra yumuşak kıvamda

kitle ile karşılaşıldı. Kranial kemik defekti genişletilerek kitle total olarak

çıkarıldı. Lezyon boyutu küçük olduğu için kranioplasti uygulanmadı.

Postoperatif donemi normal seyreden hasta şifa ile taburcu edildi.