Retinoblastom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Recent Trends in the Management of Retinoblastoma


Creative Commons License

Tuncer S., Özer M. D.

Türk Oftalmoloji Dergisi, vol.45, no.2, pp.71-76, 2014 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 45 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Oftalmoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.71-76
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Retinoblastoma is the most common intraocular malignancy of childhood. Significant progress has been made in the past few years in the management of retinoblastoma. Thus, the patients’ survival and ocular salvage rates have shown marked improvement. The current treatment strategies for retinoblastoma include enucleation, intravenous chemoreduction, and intra-arterial chemotherapy. Enucleation is generally reserved for eyes with extensive retinoblastoma, in which there is no hope for useful vision. From mid-1990s, intravenous chemoreduction has been used efficiently in the management of group A, B, or C, and some D eyes according to the International Classification of Retinoblastoma. Intravenous chemoreduction combined with focal treatments (cryotherapy, transpupillary thermotherapy, and brachytherapy) have provided favorable tumor control for most of these eyes. In 2008, superselective intra-arterial chemotherapy has been popularized. This treatment involves injection of a chemotherapeutic agent (mostly melphalan) after selective catheterization of the ophthalmic artery under neuroradiologic intervention. This provides higher success in advanced group D and Group E eyes that have relatively lower rate of tumor control with conventional intravenous chemoreduction. In conclusion, significant advances that have emerged recently in the management of retinoblastoma led to an increase in ocular salvage rates. Recently, popularized modality of intra-arterial chemotherapy offers hope in the control of eyes with advanced retinoblastoma.

Retinoblastom çocukluk çağının en sık göz içi kanseridir. Son yıllarda retinoblastomun tedavisinde ciddi gelişmeler olmuştur. Bu sayede hastaların sağkalım ve göz korunma oranlarında belirgin düzelme sağlanmıştır. Günümüzde retinoblastom tedavisinde esas olarak enükleasyon, intravenöz kemoredüksiyon ve intra-arteriyel kemoterapi kullanılmaktadır. Enükleasyon görme beklentisinin olmadığı yaygın retinoblastomlu gözlerde kullanılmaktadır. İntravenöz kemoredüksiyon 1990’lı yılların ortalarından itibaren Uluslararası Retinoblastom Sınıflaması’na göre grup A, B, C ve bazı D gözlerde etkin biçimde kullanılmış ve fokal tedaviler (kryoterapi, transpupiller termoterapi ve brakiterapi) ile birlikte başarılı tümör kontrolü sağlanmıştır. 2008 yılında süperselektif intra-arteriyel kemoterapi gündeme gelmiştir. Bu teknikle nöroradyolojik olarak oftalmik arter kateterize edilmekte ve kemoterapötik ajan (sıklıkla melfalan) direk olarak oftalmik artere verilmektedir. Böylelikle intravenöz kemoredüksiyon ile başarı şansı nispeten düşük ileri evre grup D ve grup E gözlerde ciddi oranda tümör kontrolü sağlanabilmektedir. Sonuç olarak, retinoblastom tedavisinde son dönemde ciddi gelişmeler olmuştur. Bu sayede göz koruma oranları artmıştır. Güncel yaklaşım yöntemi olan intra-arteryal kemoterapi ileri evre tümörlü gözlerin kontrolünü sağlamada umut vaad etmektedir.