Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri


İŞLEYEN Ş., ALTUN Y.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Bitlis Eren University, vol.6, no.2, pp.177-193, 2017 (Peer-Reviewed Journal)