AİLE İŞLETMELERİNDE NESİLLER ARASI YÖNETİCİ PROFİLLERİNDEKİ DEĞİŞİM : DOĞU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA


Karatekin Alkoç Y.

2ND INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH , Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.291

  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.291

Özet

  Aile işletmeleri de insanlar gibi doğmakta, büyümekte, olgunlaşmakta ve yaşamları sona ermektedir. Kuşaktan kuşağa geçen aile işletmelerinde, bu değişim sürecinde hem aile, hem işletme, hem de sahipliğin yapısı değişmektedir. Yönetim anlayışının değişimi de, doğal olarak aile şirketlerindeki yönetim tarzını da etkilemektedir. Nesiller arası düşünce yapısı farklılığının ve yönetimin bir bilim olarak ele alındığı yüzyılımızda, ister istemez aile şirketlerinin yönetici nesilleri arasında da farklılık olacaktır. Bu bağlamda çalışmada, Van ilinde faaliyet gösteren aile işletmelerinden elde edilen veriler kullanılarak; nesiller arası yönetici profillerindeki değişim kurulan hipotezler doğrultusunda incelenmiştir. Çalışma nicel bir araştırma olup, yapılan analiz sonucunda; birinci neslin yönetimi elden bırakmayıp hala kararlara müdahale etmesinden dolayı ikinci neslin, birinci neslin takipçisi konumunda olduğu görülmüştür. Ayrıca birinci neslin düşünce yapısı, geçmişten ders çıkarmış ve kendini yenileyerek ikinci nesil davranışı gösteren bir birinci nesil durumunun sergilendiğini göstermektedir.

 Family businesses as the humans are born, growing, maturing and end their lives. From generation to generation in the family business, both family and businesses, as well as changing the structure of ownership in this process of change. The change of management approach also naturally affect the management style in the family company. Intergenerational differences of mindset and management of our century is taken as a science, whether there will be differences between generations of managers do not want a family business. At this direction,  used data obtained from family businesses operating in Van, were investigated in accordance with the established hypothesis changes in intergenerational administrator profiles. Study has a quantitative research methodology and according to the findings, the resulting first generation management still not leaving the second generation due to the decision to intervene is seen that the position of the follower of the first generation. In addition, the first generation's mindset, shows that lessons from the past and renewing itself has done a first-generation display case showing the second generation behavior.