Özet İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri


Creative Commons License

Akbaba A. , SOYCAN F.

"Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi", cilt.1, sa.1, ss.23-45, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: "Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi"
  • Sayfa Sayıları: ss.23-45

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilkokul yöneticilerinin okullarını örgütsel ve toplumsal değerlere göre yönetmesi ve bu değerleri kazandırması ile ilgili öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yönetici ve Öğretmen Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Evren olarak Van il merkezindeki 79 ilkokul, örneklemini ise kura yöntemiyle seçilen 25 ilkokuldaki 250 öğretmen oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS programıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenler; yöneticilerin, başarı, yönetim etiğine uyma, özgüven, işe bağlılık, olgunluk ve demokratlık ilkelerini olumlu yönde uyguladıkları, erkek öğretmenlerin; yöneticilerin laiklik, özsaygı ve uyum gibi ilkelerin uygulanmasına kadın öğretmenlere oranla daha olumlu baktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin, kendi bireysel değerlerinin, çalıştıkları okulun değerleriyle uyum içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.