Correspondence Analysis to Visualize the Relationships between Alpha-S1 Casein and Beta-Lactoglobulin Gene Polymorphisms in Norduz Sheep


Creative Commons License

Çak B., Keskin S., Yılmaz O., Demirel A. F.

Van Veterinary Journal, vol.34, no.2, pp.163-167, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1287808
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.163-167
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Correspondence analysis (CA) is one of the multivariate statistical analysis techniques which examines the relationships between different nominal variable categories in two-way or contingency tables. The aim of this study is to investigate the relationships between Alpha-S1 casein and Beta-lactoglobulin gene polymorphisms in Norduz sheep by the CA method. In this study, genotype frequencies of CSN1S1 and BLG genes in Norduz sheep (n=102) were used as categorical variables. As a statistical method, descriptive statistics of characteristics were presented as count and percent and the chi-square ( 𝜒 2 ) test and CA in this study were performed to explore the relationships among the genotype frequencies of Beta-lactoglobulin and Alpha-S1 casein genes. The results of this study indicated that CA can be contributed to a graphical display for categories of nominal variables. Animal breeders can utilize CA as an analytical technique and graphical representation for categorical data. According to the results of this study, the first and second dimensions jointly accounted for 52.25% of the total inertia and "AA" allele of CSN1S1 has the greatest significance in the first dimension, while "BB" allele of BLG has the greatest significant in the second dimension. Therefore, it would be useful to investigate the effects of βLactoglobulin and αS1-Casein genotypes on various yield traits in larger population of Norduz sheep.

Uyum analizi (CA), çok değişkenli istatistik analiz yöntemlerinden biridir ve iki yönlü veya olasılık tablolarındaki nominal değişken kategorileri arasındaki ilişkileri araştırır. Bu çalışmanın amacı Norduz Koyunlarında Alpha-S1 Kazein ve Beta-Laktoglobulin gen polimorfizmleri arasındaki ilişkilerin Uyum Analizi yöntemi ile araştırılmasıdır. Bu çalışmada, Norduz koyunlarında (n=102) CSN1S1 ve BLG genlerine ait genotiplerin frekansları kategorik değişkenler olarak kullanılmıştır. İstatistik yöntem olarak, özelliklerin tanımlayıcı istatistikleri sayı ve yüzde olarak belirtilmiş ve Beta-laktoglobulin ve Alfa-S1 kazein genlerinin genotip frekansları arasındaki ilişkileri araştırmak için ki-kare ( 𝜒 2 ) testi ve Uyum analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, Uyum analizinin, nominal değişken kategorileri için grafiksel bir gösterime katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Hayvan ıslahçıları, CA’yı kategorik veriler için analitik bir teknik ve grafiksel gösterim olarak kullanabilir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; birinci ve ikinci boyutlar birlikte, toplam varyasyonun (inertia) %52.25'ini açıklamış ve CSN1S1'in “AA” alleli birinci boyutta önemlilik gösterirken, BLG’nin “BB” alleli ise ikinci boyutta önemlilik göstermiştir. Böylece β-Lactoglobulin ve αS1-Casein genotiplerinin çeşitli verim özellikleri üzerindeki etkilerinin daha büyük Norduz koyun popülasyonunda araştırılması faydalı olabilir.