The Rights Offered Non-Believers By Qur'an


Creative Commons License

Doğan M. Z.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi, no.16, pp.68-86, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main aim of the instructions and prohibitions mentioned in Qur’an is to preserve the fundamental values that are considered as indispensable for people to live in dignity. Qur’an, which aims that people should live in peace and happiness and which lays down the basic principles of freedom of belief, has provided each person with expressing his/her opinion freely provided that he does not violate the fundamental rights of the others. Because Qur’an invites people to belief; yet, it allows them to adopt it with their free will. The first addressee of the Quran, Prophet Muhammad, was educated in the light of these basic principles; and he stressed that invitation to belief should not be made with pressure but with wisdom and good advice. The Companions of the Prophet, who took his method of invitation as an example, also presented a complete freedom of belief to the peoples of the countries they conquered; and they revealed many striking applications of these universal principles in practice. Within this context, this study will investigate some fundamental rights such as belief, worship, justice, equality and life that Qur’an offer non-believers.

Keywords: Qur’an, Belief, Justice, Equality, Freedom, Rights of Non-believers.

Kur’ân’daki emir ve yasakların asıl amacı, insanın hayatını onurlu bir şekilde sürdürebilmesi için temel değerleri muhafaza etmektir. İnsanın huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını hedefleyen ve inanç özgürlüğünün temel ilkelerini ortaya koyan Kur’ân, başkalarının temel haklarını ihlal etmemek şartıyla her insana inancını yaşama ve düşüncesini özgür bir şekilde ifâde etme hakkını vermiştir. Zira Kur’ân, insanları imana davet eder ama imanı benimseme konusunda onları özgür iradeleriyle baş başa bırakır. Kur’ân’ın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber de bu temel ilkeler ışığında eğitilmiş; Kur’ân, davetin baskı ile değil, hikmet ve güzel öğütle yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Hz. Peygamber’in davet metodunu örnek alan sahâbîler de fethettikleri devletlerin halklarına tam bir inanç, ibadet, adalet, eşitlik ve hayat hakkını tanımış ve bu evrensel ilkelerin pratikteki birçok çarpıcı uygulamalarını ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda Kur’ân’ın inanmayanlara sunduğu özgürlük, inanç, ibadet, adalet, eşitlik, hayat hakkı ve emanet gibi diğer bazı temel haklar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, İnanç, Adalet, Eşitlik, İnanmayanların Hakkı.