Görme Engelliler Derneklerinin Temel Sorun Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Van İli Örneği


Mengi A.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 1 Alanında Yeni Ufuklar, Atik A., Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.47-64, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gece Akademi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.47-64
  • Editörler: Atik A., Editör

Özet

Engellilik olgusu, geçmişten günümüze kadar sosyal bir sorun olarak
var olmuştur. Tarih boyunca engelli bireyler ekonomik olarak herhangi bir
işleve sahip olmadığı düşünülerek topluma ve aileye bir yük olarak düşünülmüş
ve her zaman dışlanmaya maruz bırakılmıştır. İlk çağlarda engelli
bireyler Tanrı’nın bir cezası olarak görülürdü. Dolayısıyla ya ölüme terk
edilirdi ya da toplumda kayıp kuşaklar olarak varlıklarını sürdürürlerdi.
Zamanla daha zor ve kötü işlerde çalıştırmışlardır. Örneğin değirmenlerde
ve su depolarında hayvanların yerine çalıştırılmış, fuhuş ve dilencilikte
kullanılmışlardır (Öztürk, 20011, s. 16). Tarih boyunca engellilere reva
görülen bu durum, günümüz toplumları açısından değiştiği söylense de,
engelli olmak halen dezavantajlı olmakla eşdeğer görülmektedir (Duman
M. Z., Karakurt Tosun, E. ve Güleç, M. M. 2015, s. 73). Günümüzde akademik
çalışmalara daha sık kapı aralayan araştırma konularında bir de engellilik
olgusudur. Alan yazına bakıldığında engellilik olgusu, geçmişten
günümüze dek tıbbın araştırma konusu olduğu gibi özellikle İkinci dünya
savaşından sonra psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin de araştırma
konusu olmuştur. Günümüzde ise tıp, psikoloji, sosyoloji, eğitim, hukuk,
ekonomi, siyaset gibi disiplinlerin araştırma odağına girme zorunluluğu
doğurmuştur.