Kariye Müzesi’nin Tarihsel Süreçleri ve Türk Turizmi İçindeki Yeri


Arslan Kalay H., Yıldız S.

3rd İnternational Congress Of Social Sciences, China to Adriatic, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.109-116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109-116
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Culture, which is passed through symbols from generation to generation, is a notion conveying characteristic properties of social groups and including overt and covert patterns. Culture includes traditional ideas and values depending on these ideas. Heritage, on the other hand, comprises of every type of source materials which are passed from generation to generation. Using of this kind of sources forms the basis of cultural heritage tourism. Consumer trends experienced in recent years, directed tour operators to various products. Cultural Heritage is at the forefront of these products. Once it built as a church then converted to mosque and then finally organized as a museum and today, called “Kariye Mosque” or “KariyeMuseum” is an important historical fact in the cultural heritage structure. KariyeMuseum which is an important historical artifact for Turkey in terms of cultural heritage tourism is a very interesting artifact in terms of providing services to both Christian and Islamic world. In this context The Kariye Museum supply great importance in terms of both cultural heritage tourism, religious tourism and cultural tourism. In the study has been investigated of KariyeMuseum’s, which is one of our most important cultural values, development to date in the past and its share in Turkish tourism. 

Kültür, çeşitli sembollerle nesilden nesile aktarılan, insan gruplarının ayırt edici özelliklerini içeren, açık veya gizli şablonları kapsayan bir kavramdır. Kültürün temelinde geleneksel fikirler ve onlara bağlı değerler yatmaktadır. Miras ise bir nesilden diğerine geçen her türlü kaynağı ifade etmektedir. Bu kaynakların kullanımı ise kültürel miras turizmini oluşturmaktadır. Son yıllarda yaşanan değişik tüketici eğilimleri tur operatörlerini farklı ürünlere yöneltmiştir. Bu ürünlerin en başında kültürel miras gelmektedir. Bir zamanlar kilise olarak inşa edilen ardından camiye çevrilen ve son olarak da müze olarak düzenlenen Kariye Müzesi önemli bir kültürel miras unsurudur. Kültürel miras turizmi açısından Türkiye için önemli bir eser olan Kariye Müzesi, hem Hıristiyan hem de İslam dünyasına hizmet vermesi bakımından da oldukça ilgi çekici bir yapıdır. Bu bağlamda hem kültürel miras turizmi hem inanç turizmi hem de kültür turizmi açısından Türkiye için çok büyük önem arz etmektedir. Çalışmada, en önemli kültürel değerlerimizden biri olan Kariye Müzesi’nin geçmişten bugüne gelişimi ve Türk turizmi içindeki payı incelenmiştir.