Estimating Population Size and Some Demographic Parameters of Citrus Mealybug, Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) on Cucurbita moschata Duch. in Laboratory Conditions


Özgökçe M. S., Kara H., Kına E., Başı F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Sciences), vol.31, no.3, pp.561-575, 2021 (Scopus)

Abstract

Planococcus citri, dünyanın birçok bölgesinde yaygın ve 200’den fazla bitki türü üstünde beslenen önemli bir zararlıdır. Konukçuları arasında olan kabak (Cucurbita moschata) bitkisinin hem yaprak ve sürgünlerine hem de meyvesine saldırarak önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmada 28 ± 1 °C sıcaklık, % 60 ± 5 orantılı nem ve 16:8 aydınlık: karanlık şartlarına ayarlanmış iklim odalarında, P.citri’nin kabak bitkisinin yaprakları üstünde gelişme, canlılık ve üreme oranlarına ait biyolojik verileri elde edilmiştir. Elde edilen ham veriler yaş ve döneme özgü iki eşeyli yaşam çizelgesine göre test edilmiş ve yaşam çizelgesi parametreleri Twosex MSChart paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre kalıtsal üreme yeteneği (r) = 0.0802 gün-1 , artış oranı sınırı (λ) = 1.0836 gün-1 , net üreme gücü (R0) = 29.231 yumurta, ortalama döl süresi (T) = 42.10 gün olarak hesap edilmiştir. Çalışmada ayrıca Timing MSChart programı kullanılarak zararlının popülasyon büyüklüğü tahmin edilmiştir. Buna göre, başlangıç popülasyonu olarak 10 adet P. citri yumurtası alındığında, 3 ayın sonunda meydana gelebilecek popülasyonun toplam olarak 4 137 birey olabileceği tahmin edilmiştir.