İSLAM VE KURAN’DA YARATIKLARIN VE BİLİMİN KONUMU


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N.

Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), SEMER KANT, Uzbekistan, 30 April - 01 May 2019, pp.199-204

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.35578/eclss.52763
  • City: SEMER KANT
  • Country: Uzbekistan
  • Page Numbers: pp.199-204
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this presentation, we will first give specific definitions and relations of concepts of wisdom, science, mathematics, knowledge, being and creature. Then these concepts will be associated with creation. In particular, The Inflation, The Big Explosion and The Big Rip theories that overlap with the verses in the Qur'an will be explained. With these theories and creation, the first emergence and collapse of science will be explained. With these theories and creation, the first emergence and collapse of science will be explained.
Wisdom has existed eternally and will exist. For example, the knowledge of the Qur'an. Wisdom is subject to Allah's, Âlim, title. In wisdom, all beings, all creatures ... etc. everything is there. Allah creates certain beings in his wisdom as creatures. Science has emerged with creatures. Science is a secular version of wisdom. All laws of science will collapse with Great Doomsday.
Mathematical Science: Creates the denominator of the Science Cluster. Other branches of science form the shares of the Science Cluster. Accordingly, mathematics is not a subdivision of science, but it is like a science interface. With this logic and reasoning movement, the sum of other branches of science outside mathematics refers to the interface of cultural alphabets and experience. In this case, (all science branches except mathematics): the cultural and life interface of science can be tried. The evolutionary interface of science expresses the real life story of all the changes in science. The evolutionary (variational) interface refers to the changing science depending on natural and social conditions. With this logic, science has three interfaces. 1. Mathematical interface, 2. Natural, cultural and life interface, 3. Evolutionary (variational) interface.
Keywords: Science, Wisdom, Mathematics, Islam, Koran

Bu sunumda; öncelikle ilim, bilim, matematik, bilgi, varlık ve yaratık kavramlarının özgün tanımları ve ilişkileri verilecektir. Daha sonra bu kavramlar, yaradılışla ilişkilendirilecektir. Özellikle Kuran-ı Kerim’deki ayetlerle örtüşen; Şişirme Kuramı, Büyük Patlama Kuramı ve Büyük Yırtılma Kuramları izah edilecektir. Bu kuramlarla ve yaradılış ile bilimin ilk ortaya çıkışı ve çöküşü izah edilecektir. İlim ezeli ve ebedi olarak vardı ve var olacaktır. Örneğin Kuran ilmi. İlim Allah’ın Âlim sıfatına tabiidir. İlimde tüm varlıklar, tüm yaratıklar… vb. her şey vardır. Allah (CC) ilminde var olan varlıklardan bazılarını yaratık olarak yaratır. Allah (CC) Nur’undan veya yoktan yaratılan yaratıklarla bilim başlar Bilim yaratıklarla ortaya çıkmıştır. Bilim ilmin dünyevi bir versiyonudur (sürümüdür). Bilim, doğayı tanıma, araştırma ve çözüm üretme aracıdır. Bilimin bütün yasaları büyük kıyametle çökecektir.
Matematik Bilimi; bilim kümesinin payda'sını oluşturur. Diğer bilim dalları, bilim kümesi'nin paylarını oluşturur. Payların ve paydanın toplamı bilimin kümesini temsil eder. Buna göre Matematik, bilimin bir alt bilim dalı değil de bilimin farklı ifade ediliş (ara-ana) yüzüdür. Matematiğin dışındaki diğer bilim dallarının toplamı ise, kültürel alfabelerin ve yaşantının, ara yüzünü ifade eder. Bu duruma (matematik hariç tüm bilim dalları) bilimin kültürel ve yaşam ara yüzü denebilir. Bilimin evrimsel (değişim) ara yüzü bilimdeki tüm değişimlerin gerçek hayat hikâyesini ifade eder. Evrimsel (değişimsel) ara yüz doğal ve sosyal koşullara bağlı olarak değişen bilimin ara yüzünü ifade eder. Bu mantıktan hareketle bilimin üç ara yüzü vardır. 1. Matematiksel ara yüz, 2. Doğal, Kültürel ve yaşam ara yüzü, 3. Evrimsel (değişimsel) ara yüzdür.
Anahtar Kelimeler: Bilim, İlim, Matematik, İslam, Kuran