ÇELİK VE SENTETİK LİFLERİN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN TAZE VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Korkut F., Türkmenoğlu Z. F., Taymuş R. B., Güler S.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.560-570, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kendiliğinden yerleşen beton (KYB), kendi ağırlığı ile herhangi bir vibrasyon gerektirmeksizin, ayrışmaya uğramadan kalıbı doldurabilen özel bir beton türüdür. Bu çalışmada, beton içerisine katılan çelik ve sentetik liflerin kendiliğinden yerleşen betonların taze ve sertleşmiş özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçlabiri kontrol olmak üzere toplam 13 farklı beton karışımı hazırlanmıştır. Beton karışımlarının tamamında su/bağlayıcı oranı 0,40 olarak alınmıştır. Çelik ve sentetik lifler beton karışımına hacimce %0,25, 0,50 ve 0,75 oranlarında katılmışlardır. Kontrol betonunun hedef basınç dayanımı 40 MPa olarak belirlenmiştir. Lif katkısının taze beton özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla çökme yayılma, V hunisi ve L kutusu deneyleri yapılmıştır. Sertleşmiş beton özelliklerini belirlemek için ise, basınç, yarmada çekme ve eğilme dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, lif oranı arttıkça KYB’lerin işlenebilme özelliklerinin oldukça olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. Buna ilave olarak, betonun basınç dayanımında sınırlı artışlar olmasına rağmen, betonun yarmada çekme ve eğilme dayanımlarında önemli artışlar meydana gelmiştir.