Yerel Basında Ulus İnşası: Van Gazetesi Örneği


Sarı E.

in: Dünya'da Van, Ercan Çağlayan, Editor, İLETİŞİM YAYINLARI, İstanbul, pp.259-279, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: İLETİŞİM YAYINLARI
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.259-279
  • Editors: Ercan Çağlayan, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Modern ulus devletlerde kimlik inşa politikaları, bu devletlerin yapısı içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar uzanan siyasi ve toplumsal tartışmaların büyük bir kısmının kökeninde ulus-devlet kavramı çerçevesinde bir ulus anlayışının inşası yatmaktadır. Bu anlayış, Türk etnik kimliğinin her düzeyde egemenliğini üst düzeyde kabul eder. Türkçülüğü esas alan bu ulus inşası, Türkleştirme politikaları üzerinden toplumsal alandan iktisadi hayata, eğitimden kültürel yapıya kadar geniş bir yelpazede kendini hissettirmiştir. Kültürel manada heterojen bir toplumsal yapıya sahip olan imparatorluk mirasından bir milliyete dayalı ulus-devlet sürecine geçiş, günümüze kadar süregelen tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ulus devlet olarak tarih sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus inşa politikalarını toplumun geneline yaygınlaştırmak amacıyla kullandığı en önemli argümanlardan biri de yerel gazetelerdir. Van Gazetesi de bu anlamdan erken cumhuriyet döneminde kurulmuş gazetelerden biridir. Bu çalışmada, Van şehrinde 1939 yılında yayın hayatına başlayan Van Gazetesi’nin 1939 ila 1943 yılları arasındaki 162 sayısı, ‘Yerel gazeteler yoluyla Türklük, Türk ulusçuluğunun kimlik inşası’ çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ulus, milliyetçilik, yerel gazete, ulus devlet, Van Gazetesi, kimlik.