SİMENTAL BİR İNEKTE PERİNEAL SUBVULVAR LEİOMYOSARKOM OLGUSU


Uyar A., Düz E., Keleş Ö. F., Yener Z.

Sekizinci Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.31-32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-32
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

A PERINEAL SUBVULVAR LEIOMYOSARCOMA CASE IN A SIMMENTAL COW

 

Ahmet UYAR1, Erkan DÜZ2, Ömer Faruk KELEŞ1, Zabit YENER1

1Yüzüncü Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, VAN,

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Vocational High School, VAN

 

 

Objective: Leiomyosarcomas (LMS) are malignant leisons of cutaneus or visceral smoot muscles. LMS derived from dermis metastasizes rarely. However, LMS originating from smooth muscles of subcutis behaves more aggressively and metastasizes more commonly. Leiomyosarcomas which originate from rectum, external genital organs, and perineal skin tissue are rarely reported. The aim of this study is to investigate due to the fact that perineal leiomyosarcoma cases are reported very rarely in animals, the present data could contribute to the literatures pathomorpholocically and immunhistochemically.

Material and method: In this case, a mass located subcutaneously in the perineal subvulvar region of a six years old Simmental cow was examined clinically, histopathologically and immunohistochemically.

Results: Macroscopically, the tumor mass was measured as 17x15x6cm in dimensions and weighed 1610gram. Tumor was solitary, yellow-whitist in color and had a lobular structure. It had a few small cystic formations in the section. Histopathological investigations revealed that the tumor parenchyma had muscle-like cells with abundat cytoplasm, some cellular pleomorphic cells with blunt and central nucleous and rare tumoral giant cells. Immunohistochemically, some tumor markers such as smooth muscle actin, desmin, vimentin, cytoceratin, S-100, KI67, CD31 and CD34 were investigated. Smooth muscle actin, vimentin and KI67 was only found as positive.

Conclusion: The mass was diagnosed as a leiomyosarcoma according to these histological and immunohistochemical findings.

Keywords: Immunohistochemistry, perineal subvulvar leiomyosarcoma, simmental cow

SİMENTAL BİR İNEKTE PERİNEAL SUBVULVAR LEİOMYOSARKOM OLGUSU

 

Ahmet UYAR1, Erkan DÜZ2, Ömer Faruk KELEŞ1, Zabit YENER1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, VAN,

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Meslek Yüksekokulu, VAN

 

Amaç: Leiomyosarkomlar (LMS), kutanöz ya da visseral düz kas kökenli malign lezyonlardır. Dermal kökenli LMS nadiren metastaz yapar. Subkutan gelişim gösteren tipi daha agressif olup daha sık metastaz yapmaktadır. Rektum, dış genital organlar ve perineal deri dokusundan orijin alan LMS’nin nadir olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada; perineal leiomyosarkom olguları hayvanlarda nadir olarak bildirildiğinden bu olguda simental bir inekte perineal subvulvar bölgede saptanan tümörün patomorfolojik ve immunohistokimyasal özellikleriyle sunulması amaçlanır.

Materyal ve Metot:  Bu olgu sunumunda 6 yaşlı, dişi, simental bir ineğin perineal subvulvar bölgede saptanan subkutan yerleşimli tümöral kitle klinik, histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelendi.

Bulgular: Makroskobik olarak kitle 17x15x6cm boyutlarında ve 1610g ağırlığındaydı. Soliter olan tümöral kitle sarı-beyazımtırak renkte, lobüllü yapıda ve kesit yüzünde az sayıda küçük kistik oluşumlara sahipti. Histopatolojik incelemede tümörün parankimi kas benzeri hücreler olan bol sitoplazmalı, bir kısmı küt uçlu ve sentral çekirdekli pleomorfik hücreler ile seyrek olarak tümör dev hücrelerinden oluşmuştu. İmmunohistokimyasal olarak tümör hücreleri düz kas aktin, desmin, vimentin, cytoceratin, S-100, KI67, CD31 ve CD34 tümör markerleri yönünden araştırıldı. Pozitif boyanma sadece aktin, vimentin ve KI67 markerlerinde saptandı.

Sonuç: Bu histolojik ve immunohistokimyasal bulgular doğrultusunda kitleye LMS tanısı konuldu.

Anahtar Kelimeler: İmmunohistokimya, perineal subvulvar leiomyosarkom, simental inek