Şeyh Müşerref ve Onun Eserleri Bağlamında Doğu'da Neşv u Nemâ Bulmuş Olan Halidiyye Silsileleri


Creative Commons License

İdiz F.

in: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na Armağan, Mustafa Aşkat-Mehmet Yıldız, Editor, İlahiyay Yayınları, Ankara, pp.353-368, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: İlahiyay Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.353-368
  • Editors: Mustafa Aşkat-Mehmet Yıldız, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Şeyh Müşerref, 1344/1925 yılında Siirt’in Pervari İlçesine bağlı Güleçler (Xınûk) Köyü’nde dünyaya gelmiş ve 2008 yılında Siirt’te vefat etmiş son dönemin âlim ve sûfî şahsiyetlerinden birisidir. Mutasavvıf bir ailede dünyaya gelmiş olan Şeyh Müşerref, ilk tahsilini babasının yanında tamamladıktan sonra yörenin önemli âlimlerinden dersler alarak ilmî icâzet almıştır.

Şeyh Müşerref, daha sonra tasavvuf yoluna girmiş Nakşibendiyye Tarîkatı icâzeti almıştır. Zâhir ve bâtın ilimlerini ikmal ettikten sonra, hayatını ilim ve irşada adamış, tekke ve zaviyelerin yasaklandığı dönemlerde büyük zorluklara rağmen bundan vaz geçmemiş ve önemli talebeler yetiştirmiştir. Yöre halkı tarafından kerâmetlerinden de bahsedilen Şeyh Müşerref, bazı eserler de yazmıştır. Bunlardan Hacı Ahmed ve Molla Alaaddîn adlı eserlerinde imânın önemi ve Allah’ın evliyasına gösterilecek saygı üzerinde durmuş ardından Doğu’da bulunan Halidiyye-i Nakşibendiyye Kolu’na mensup silsileleri aktarmıştır. Matbu olmayan bu eserler, yazma halde ailenin özel kütüphanesinde bulunmaktadır. Bizde de birer nüshası bulunan yazma eserlerden hareketle bu çalışmada, onun hayatı, eserleri ve faaliyetlerinin yanı sıra Doğu’da neşv u nema bulmuş ve birçoğu günümüze kadar ulaşmış olan Halidiyye-i Nakşibendiyye silsileleri aktarılacaktır.