Direct Composite Resin Restoration And One-Year Follow-up of Diestema in Maxillary Lateral Teeth After Orthodontic Treatment of a Patient With Class II Malocclusion


Değirmenci A., Tunca M., Tunca Y., Pehlivan İ. E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The goal of this case report is to present a case in which an individual with skeletal class II malocclusion undergone fixed orthodontic treatment and had a diastema closed in the distal of the maxillary lateral teeth with a direct composite restoration due to the lack of Bolton ratio. 

Case report: A female patient with an Angle Class II malocclusion is 14 years and 11 months old chronologically and has dentition. During the patient's examination, it was found that the patient has a convex profile, a class II molar relationship, an 8-mm overbite, and a 10-mm overjet. Bolton Analysis showed that the upper anterior 6 teeth had an excess of 2.7 mm. The patient was found to have skeletal Class 2 malocclusion (ANB: 5.8°) after cephalometric analysis. The treatment plan resulted in the choice to use the Monoblock appliance for functional treatment and later fixed orthodontic treatment. For fixed orthodontic treatment, 018 Roth brackets (Gemini Roth System, 3M Unitek, USA) were applied. The case was successfully treated by establishing a bilateral class 1 canine and molar connection, an ideal overjet, and an overbite. At the end of the  orthodontic treatment, he was referred to the Restorative Dentistry Department of the USA for closure of the diastema distal to the maxillary laterals. The color was chosen with the button technique. In order to ensure the longevity of the restorations, full isolation was achieved by using a rubber cover and a high vacuum aspirator. Both labial and palatal teeth are treated with 37% phosphoric acid for 30 seconds. The acid was washed well and then air dried. An 8th generation universal bond was applied and fully light cured for 10 seconds. Free hand technique was used. The composite resin was placed layer by layer. The polishing procedure of the composite resin was completed with the help of aluminum oxide coated discs followed by rubber discs.

Conclusion: The patient's orthodontic therapy took an average of three years to complete. At the end of the treatment, the patient's aesthetic profile was acceptable. Ideal overjet and overbite relationships as well as class I molar relationships were achieved.  In the clinical examination performed at 12 months, no fracture or discoloration was observed in the composite restorations made to teeth 12 and 22.

Bu vaka raporunun amacı, iskeletsel sınıf II maloklüzyona sahip bireyin sabit ortodontik tedavi sonrasında bolton oranı eksikliği nedeniyle maksiller lateral dişlerin distallerinde kalan diastemanın direkt kompozit restorasyon ile kapatılması olgusunun sunulmasıdır.

Olgu sunumu: Kronolojik yaşı 14 yıl 11 ay olan daimî dişlenme döneminde kadın hastada Angle Sınıf II maloklüzyon bulunmaktadır. Hastanın muayenesinde; konveks bir profile sahip olduğu, sınıf II molar ilişkisinin bulunduğu, overbite’ın 8 mm ve overjet’in 10 mm olduğu saptanmıştır. Bolton Analizine göre üst 6 dişte 2,7 mm fazlalık tespit edilmiştir. Sefalometrik analiz sonucunda hastada iskeletsel Sınıf 2 maloklüzyon (ANB: 5,8°) olduğu belirlenmiştir. Tedavi planı sonucu hastaya fonksiyonel tedavi amaçlı Monoblok apareyi ve akabinde sabit ortodontik tedavi uygulanmasına karar verildi. Sabit ortodontik tedavi amacıyla .018 Roth braketler (Gemini Roth Sistem, 3M Unitek, ABD) kullanıldı. Vakanın tedavisi bilateral sınıf 1 kanin ve molar ilişki, ideal overjet ve overbite sağlanarak bitirildi. Ortodontik tedavi bitiminde maksiller laterallerin distalindeki diastemanın kapatılması için Restoratif Diş Tedavisi ABD Kliniğine sevk edildi. Renk button tekniği ile seçildi. Restorasyonların uzun ömürlü olmasını sağlamak için lastik örtü ve yüksek vakumlu aspiratör kullanılarak tam izolasyon sağlandı.  Dişin hem labiali hem de palatinali %37’lik fosforik asit ile 30 sn. asitlendi. Asit, iyice yıkandı ve ardından hava ile kurutuldu. 8. jenerasyon üniversal bond uygulandı ve 10 saniye süreyle tamamen ışıkla sertleştirildi. Free hand tekniği kullanıldı. Kompozit rezin tabaka tabaka yerleştirildi. Alüminyum oksit kaplı diskler ardından lastik diskler yardımıyla kompozit rezinin polisaj prosedürü tamamlandı. 

Sonuç: Hastanın ortodontik tedavisi ortalama 3 yıl kadar bir sürede tamamlandı. Hasta tedavi sonunda kabul edilebilir estetik bir profile sahip oldu. Sınıf I molar ilişki ve ideal overjet, overbite ilişki elde edildi. 12. ayda yapılan klinik muayenesinde 12 ve 22 numaralı dişlerine yapılan kompozit restorasyonlarında herhangi bir kırığa ve renk değişikliğine rastlanmadı.