Dijital Bankacılık Hizmetlerinde Blokzincir Teknolojisinin Kullanılmasına Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi


Creative Commons License

Çelik Z.

in: Blokzincir Merkezli Güncel İş Modelleri, BEYBUR MUSTAFA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.99-116, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.99-116
  • Editors: BEYBUR MUSTAFA, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Finansal pazarlardaki teknolojik ve dijital dönüşüm, kurumların ürün ve hizmet süreçlerinde değişikliğe yol açmaktadır (Güler, 2022: 185). Teknolojinin hızla gelişmesi ve Endüstri 4.0 kavramının yaygınlaşması ile birlikte son zamanlarda blokzincir kavramı ön plana çıkmıştır (Kuzior ve Sira, 2022: 1). Blokzincir teknolojisinin kripto para birimleri oluşturan teknolojinin ötesinde bir kavram olduğunu belirtmek gerekmektedir (Ağcakaya ve Kaya, 2022: 59). Blokzincir teknolojisi, on yıldan uzun bir süre önce uluslararası pazarlara girmesinden bu yana finans sektörüne önemli ölçüde nüfuz etmiştir (Albayati vd., 2020: 1). Günümüzde bu teknoloji, finansal hizmet sektöründe rekabet avantajı elde etmenin bir yolu olarak modern, yüksek teknolojili çözümler oluşturmak için çok önemli ve kritik bir araçtır (Kuzior ve Sira, 2022: 12). Bu teknoloji, finans sektörünün geleceğini şekillendiren önemli teknolojiler arasında yer almaktadır (Ali vd., 2020: 16). Ancak, yeni nesil blokzincir teknolojisinin finansal hizmet şirketleri tarafından kullanılması erken bir aşamadadır. Hâlâ erken bir aşamada olmasına ve teknik, ticari ve düzenleyici (yasal) zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen, bu teknoloji finans sektörünün ve genel olarak ekonominin birçok yönünü dönüştürme potansiyeline sahiptir (Casey vd., 2018: XX). Yani bu teknoloji sadece finans sektöründe değil tüm kamu ve özel sektörde önemli değişimlere yol açabilecek bir teknolojidir (Yavuz, 2019: 26). Çünkü bu teknoloji, günümüz reklamcılık ve pazarlama (örneğin mobil pazarlama) uygulamalarında da kullanılan yeni nesil teknolojilerden biridir (Erbaş, 2019: 718). Bu teknoloji, özellikle dijital pazarlama faaliyetleri üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olmaktadır (Wiratama ve Pasaribu, 2021: 801). Dolayısıyla, bu teknoloji şirketler tarafından pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak uygulanmaktadır (Tan ve Saraniemi, 2022: 22). Bu açıklamalar doğrultusunda bu kitap bölümü dijital bankacılığı, blokzincir teknolojisinin dijital bankacılık hizmetlerindeki uygulamalarını, blokzincir teknolojisini dijital bankacılık hizmetlerinde kullanma niyetinin öncüllerini ve dijital bankacılık hizmetlerinde blokzincir teknolojisinin kullanılmasının sonuçlarını açıklayarak kavramsal bir model geliştirip sunmaktadır.