THE IMPACT OF NEOLIBERAL POLICIES ON INTERNATIONAL SECURITY: THE CASE OF TURKEY IN THE PRIVATE SECURITY SECTOR


Çiçek Ç., Durmuş A.

Türk Dünyasında Kamu Yönetimi, Bishkek, Kyrgyzstan, 5 - 07 July 2023, pp.86-89

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.86-89
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT The industrial revolution, the cold war, urbanization and neoliberal policies are the main events that have led to the change and transformation of the perception of security. In particular, neoliberal political approaches are characterized by the free market economy-oriented economic policies of states around the world. The impact of these policies on international security and national security is debated. The impact of neoliberal policies on international security has played an important role not only in the economic dimension but also in the provision of security services. There are indications that neoliberal policies have had an impact on the security sector in terms of both international and national security. This is because the security sector has also been affected by the privatization caused by neoliberal policies. The security sector, which was a monopoly of states, has changed from a monopoly to a multiple security management. One of the states affected by this globally observed transformation is the Republic of Turkey. Within the framework of the neoliberal policies implemented in Turkey in the early 1980s, the private security sector has grown rapidly. Today, the 'private' security sector, which provides services in many fields, constitutes an important example of the impact of neoliberal policies on security. In conclusion, when evaluated through the example of the private security sector, the impact of neoliberal policies on international security is not only on the economic dimension, but also on the provision of security services. In this paper, the impact of neoliberal policies on international security will be analyzed through the example of the private security sector in Turkey. Keywords: Neoliberal Policies, International Security, Private Security, Private Security Türkiye.  

Sanayi devrimi, soğuk savaş, kentleşme ve neoliberal politikalar güvenlik algısının değişim ve dönüşümüne sebebiyet veren önemli başlıca olaylardır. Özellikle neoliberal politik yaklaşımlar, dünya genelinde devletlerin ekonomik politikalarını serbest piyasa ekonomisi odaklı olarak düzenlemesi ile karakterize edilen bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu politikaların, uluslararası güvenlik ve ulusal güvenlik üzerine etkisi tartışılmaktadır. Neoliberal politikaların uluslararası güvenliğe etkisi, sadece ekonomik boyutta değil, aynı zamanda güvenlik hizmetlerinin sunumunda da önemli bir rol oynamıştır. Neoliberal politikaların güvenlik sektörü üzerinde gerek uluslararası gerekse de ulusal güvenlik çerçevesinde etki bıraktığına dair izler mevcuttur. Zira neoliberal politikaların yarattığı özelleştirmelerden güvenlik sektörü de etkilenmiştir. Devletlerin tekelinde olan güvenlik sektörü yaşanan değişi ile beraber tekel olmaktan çıkarak çoklu bir güvenlik yönetime dönüşmüştür. Küresel çapta gözlemlenen bu dönüşümden etkilenen devletlerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Türkiye'de 1980’li yılların başında uygulanan neoliberal politikalar çerçevesinde özel güvenlik sektörü hızla büyümüştür. Bugün birçok alanda hizmet veren ‘özel’ güvenlik sektörü neoliberal politikaların güvenlik üzerindeki etkisine önemli bir örnek teşkil etmektedir. Sonuç olarak, özel güvenlik sektörü örneği üzerinden değerlendirildiğinde, neoliberal politikaların uluslararası güvenliğe etkisi sadece ekonomik boyutta değil, aynı zamanda güvenlik hizmetlerinin sunumunda da etkilidir. Bu bildiride, neoliberal politikaların uluslararası güvenliğe etkisi çerçevesinde, Türkiye'deki özel güvenlik sektörü örneği üzerinden ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Neoliberal Politikalar, Uluslararası Güvenlik, Özel Güvenlik, Özel Güvenlik Türkiye.