Consumption Patterns and Consumption Inequality in Income Quantiles: Assesment for the Turkey


Creative Commons License

Gemicioğlu S., Akkoç U.

3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.168

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.168
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study examines consumption patterns and consumption inequality in different income groups in Turkey.
First, consumption patterns of different income groups were determined using the Household Budget Survey
data. Expenditure groups are classified according to the consumption trends of income groups. Compared to
compulsory consumption and luxury goods consumption in all income groups, it is seen that there is a rapid
convergence between 2002 and 2014. Nevertheless, it has been observed that the share of expenditures to
necessity goods made by households in all income groups gradually decreased over the years. Finally, using an
alternative measure of consumption inequality, the pattern of consumption inequality between 2002 and 2014
has been examined in Turkey.

Bu çalışma Türkiye’ de farklı gelir gruplarında tüketim eğilimini ve tüketim eşitsizliğini incelemektedir. İlk
olarak Hanehalkı Bütçe Araştırması verileri kullanılarak farklı gelir gruplarının tüketim eğilimleri
belirlenmiştir. Harcama grupları gelir gruplarının tüketim eğilimlerine göre değerlendirilerek
sınıflandırılmıştır. Tüm gelir gruplarında birlikte değerlendirildiğinde zorunlu mal tüketimi ile lüks mal
tüketiminin 2002 ile 2014 arasında hızlı bir yakınsama yaşadığı görülmektedir. Bununla beraber, tüm gelir
gruplarında zorunlu mallara yapılan harcamaların bütçeden aldığı payın yıllar içinde giderek azaldığı
izlenmiştir. Son olarak, tüketim eşitsizliğine dair alternatif bir ölçüt kullanılarak, Türkiye’ de 2002 – 2014 yıllar
arasında tüketim eşitsizliğinin seyri incelenmiştir.