Sanatsal Dönüştürme Üzerine Kısa Bir Değerlendirme


Baran D.

Van Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 24 - 25 July 2020, pp.212-223

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.212-223
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Human being/Artist has the power to transform nature. The man who artificially created the things which he could not find in nature with the techniques he developed since the early ages, creates works of art with the same impulse.

Artistic creation is the combination of the artist's emotion, thought and spirituality with the substance that exists in nature. Therefore, the artist is an intermediary between the artwork and the universe. At the same time, every thought, material and form undergoes a transformation within art disciplines. Whether it is traditional materials and techniques, or materials and techniques that differ with modern and contemporary art, any material that the artist is oriented is transformed.

Therefore, artistic transformation will be the subject of this research. By putting emphasis on what are the transformation in art, what are the transformation methods in the production of art works, the inferences obtained will be examined by examining the samples.

İnsan/Sanatçı doğayı dönüştürme gücüne sahiptir. İlk çağlardan günümüze kadar doğada bulamadığını geliştirdiği tekniklerle yapay olarak yaratan insan aynı dürtü ile sanat eserleri de yaratır.

Sanatsal yaratım sanatçının duygu, düşünce ve tinselliğinin doğada var olan maddeyle birleşmesidir. Dolayısıyla sanatçı sanat yapıtı ve evren arasında bir aracıdır. Bununla birlikte sanat disiplinleri içinde her düşünce, malzeme ve biçim bir dönüşüm yaşar. İster geleneksel malzeme ve teknikler ister modern ve çağdaş sanat ile farklılaşan malzeme ve teknikler olsun, sanatçının yönlendiği her materyal dönüşür.

Dolayısıyla araştırmada sanatsal dönüştürme konu edilecektir. Sanatta dönüştürme nedir, sanat eseri üretiminde dönüştürme yöntemleri nelerdir üzerinde durularak elde edilen çıkarımlar eser örnekleri incelenerek ele alınmaya çalışılacaktır.