Genel Hatlarıyla Kırâat İlmi


Öksüz A. H.

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, vol.1, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kur’ân’ı Kerim, Peygamber Efendimize yirmi üç sene içerisinde vahyolunmuş ve mütevatir kırâatler ile günümüze kadar tahrife uğramadan ulaşmıştır. Kur’ân’ı Kerim, Peygamber Efendimizden işitildiği şekilde, o günden bu güne kadar, büyük bir arzu ve istekle okunmuş ve okutulmuş kutsal bir kitaptır. İslam dininin ilk dönemlerinde kırâat öğretimi şifahen oluyordu. Daha sonraları ise Kur’ân’ın bir Mushaf haline getirilmesi ve bunu takiben çoğaltılıp belli başlı ilim merkezlerine gönderilmesiyle, kırâat öğretimi daha düzenli bir şekilde ilerlemeye devam etmişti. Bunun sonucunda da farklı kırâat okuyuşları ve kıraat imamları ortaya çıkmış, bunların yolundan giden kimseler de kendilerine ait bir yol izlemişlerdi ve kırâat ilmi, müstakil bir ilim olarak ortaya çıkmış ve gelişmeye devam etmişti. Kırâat ilmi ile ilgili çalışmaların çoğalmasıyla birlikte de hicri III. asrı takiben kırâat âlimleri kırâatleri tedvin etmeye başlamış ve bunun sonucunda kırâat ilmi ile ilgili eserler ortaya çıkmaya başlamıştı. Kırâat ilmi ve gelişimini ele aldığımız bu çalışmamızda, derinlemesine bir incelemeden ziyade konuyu genel hatlarıyla ele almaya çalıştık. Öncelikle kırâat ilminin tarifini, konusunu ve amacını kısaca belirttikten sonra kırâat ilminin doğuşunu ve gelişmesini açıklamaya ve kırâat ilmi açısından önemli olan birkaç kavramı kısaca tanımlamaya çalıştık. Araştırmamızda, kırâat ilmi için büyük önem teşkil eden yedi harf meselesini kısaca izah ettikten sonra kırâatlerin çeşitlerini açıkladık. Kırâat ilmi açısından meşhur olan kırâat imamları ve hicri III. asır ile birlikte tedvin edilen kırâat ilmi ile ilgili bazı önemli eserlere kısaca değindikten sonra günümüzde kırâatlerin durumu hakkında kısa bir bilgi verdik. Bu araştırmayı yaparken amacımız, zihinlerde kırâat ilmi ve gelişimi ile alakalı genel bir bilgi bırakmak olacaktır. Kırâat ilmi ile ilgili daha sonraları yapılacak olan çalışmalarda yol gösterecek temel konular olduğunu düşündüğümüz için, kırâat ilminin genel hatlarıyla bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle kırâat ilmi, gelişim aşamaları, müstakil bir ilim haline gelmesi, kırâat çeşitleri ve meşhur kırâat imamlarını içeren bir araştırma yapmayı uygun gördük. Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kırâat, Yedi Harf