TEK PARTİLİ DÖNEMDE AÇILAN KUR’AN KURSLARI


Creative Commons License

Deniz M.

TURKISH STUDIES, vol.11, no.6, pp.1-16, 2016 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 6
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

KORAN COURSES DURING ONE-PARTY RULE
 
ABSTRACT After the collapse of the Ottoman Empire many institutions also became out of date. And by the establishment of the new republic, new institutions came into being. Almost all of the changes came through during the period of one-party rule. Among the changes occured in this term, the ones mostlydiscussed were in the religious sphere. It is said that not only education of religion was available but also Koran was prohibited. These have been discussed by over a wide scale of the community, from lay people to the academic circles. The arguments are still going on even today. In these discussions, lack of sufficient studies on this subject matter have also a role. In fact, in the education of religion, with some unsatisfactory efforts, neither Koran nor was the teaching of Koran prohibited. In this article, for the first time, this fact is proved with the official documents and the numerical date obtained from the archives of the Türkish Statistics Agency. During the one-party rule, both Presidency of Religious Affairs and the Ministry of National Education provided Koran courses for the people.
 

ÖZET Osmanlı Devleti tarihe karışıp yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmasıyla Osmanlı Devleti dönemine ait birçok kurum tarihe karışır ve bazılarının yerine yeni kurumlar hayata geçirilir. Bu gelişmelerin neredeyse tamamı tek parti dönemine rastlar. Yapılan değişikliklerin içerisinde en çok tartışılanı din alanında yapılan değişikliklerdir. Buna göre din eğitimi verilmemekte, hatta Kur’an yasaklanmaktadır. Bu görüş toplumun alt kademelerinden akademik çevrelere kadar karşılık bulmaktadır. Hatta bu tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Bunda bu alanda yapılan çalışmaların yetersizliğinin de rolü bulunmaktadır.  Hâlbuki bütün tek partili dönem boyunca Kur’an Kursları açık kalmıştır. Açılan gayri resmî Kur’an kursları dışında resmî kurumların açtığı Kur’an kursları mevcuttur. Bunlarla ilgili sayısal veriler makalede verilmiştir. Burada açılan Kur’an kursları sayısı ile birlikte kurslara katılanların sayıları, öğretmen verileri, ne kadar maaş aldıkları ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almıştır. Buna rağmen bazı yayın organları, dergi ve kitaplarda bu durumun tersi bilgiler mevcuttur. Bu tür yayınların ideoljik amaçlarla kişilerin bilgiye erişmesinde çarpıtıcı bir işlev gördüğü varsayılmaktadır. Gerçekte ise din eğitimi alanında yaşanılan gerilemelere karşın ne Kur’an ne de Kur’an’ın öğretilmesi yasaklanmıştır. Konuyla ilgili resmî belgelerle, ilk kez bu makalede yer alan Türkiye İstatistik Kurumu arşiv belgelerinden alınan sayısal veriler de bunu doğrulamaktadır. Tek Parti döneminde hem Diyanet İşleri Başkanlığı, hem de Milli Eğitim Bakanlığının açtığı Kur’an kurslarında halkın eğitim alması sağlanmıştır.