FLOW EXPERİENCE


Yılmaz K., Azbağ D.

International Anatolian Congress on Multidisciplinary Scientific Research, Mardin, Turkey, 12 - 13 August 2022, pp.194

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.194
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan hayatı temelde mutluluk üzerine kurulu olduğu varsayıldığında, bu hedefe varabilmek ve bu

hedefe ulaşma yolunda nelerin önemli ve gerekli olduğu günümüzde cevabı bulunmaya değer bir

sorudur. Macar asıllı psikolog Csikszentmihalyi pozitif bilimler alanında araştırdığı insanın içinden

gelen motivasyon (içsel motivasyon), bireyin kendini ödüllendirmesi, yoğun keyif durumu ile yapılan

bir görevi akış teorisi ile açıklamıştır. Köklerini hümanist Psikoloji’den alan Pozitif Psikoloji, kişinin

iç dünyasında var olan ruhsal bir eksikliğin ya da bozukluğun giderilmesi veya tedavisi için ağırlık

veren geleneksel genel geçer psikolojiye karşı çıkmaktadır. Akış kuramını içinde bulunduran Pozitif

Psikoloji bireyin var olan bütün yeteneklerinden son noktasına kadar faydalanılması gerektiğini ve

hiçbir şekilde bir yarış ve rekabet ortamı yaratılmaması gerektiğini savunur. Tüm bunlar

düşünüldüğünde akış teorisi müzik ile birleştirildiğinde ortaya çıkabilecek durumların pozitif anlamda

olup bireyleri motive edeceği düşünülmektedir. Ayrıca müziğin insan hayatında iyileştirici, bağlayıcı,

sosyalleştirici keyif verici özellikleri olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat bu gerçeklik bazı müzik

öğretmeni adaylarında bazen görülmeyip hatta bu bireylerin müzik sanatından tümüyle uzaklaştığı da

söylenebilir. Sonuç olarak akış teorisinin özelliklerinden kademe kademe zorlama, yeteneğe göre görev,

herhangi bir rekabet ortamının olmaması Müzik Öğretmenliği Aday Öğrencilerinin müzik eğitiminde

bilhassa çalgı eğitimlerinde karşılaştıkları sıkılma, soğuma ve uzaklaşma gibi etkenleri ortadan

  • kaldırabileceği ön görülmektedir.