Pancreatic Enzyme Replacement Therapy in Malnourished Children


Creative Commons License

Karaman K., Güven B., Demir M. M.

uluslararası sağlık alanları kongresi, Uşak, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Uşak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Malnütrisyon, ekzokrin pankreas yetmezliği (EPI) olan çocuklarda yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre orta ve ileri derecede yetersiz beslenen çocuklarda PERT'nin kilo alımı ve EPI üzerindeki etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya, WHO sınıflamasına göre orta ve ileri derecede yetersiz beslenen olarak sınıflandırılan 2-16 yaş arası toplam 40 çocuk dahil edildi. Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı: PERT grubu (n = 20) 2000 U lipaz/kg/gün (4 dozda) hiperkalorik enteral takviye aldı ve kontrol grubu sadece hiperkalorik enteral takviye aldı.

Bulgular: DSÖ sınıflamasına göre, 10 (%25) çocuk ileri derecede malnütrisyonlu ve 30 (%75) çocuk orta derecede malnütrisyonlu olarak sınıflandırıldı. 24 (%60) hastada şiddetli EPI olmak üzere tüm hastalarda EPI saptandı. Tedavi sonunda vücut ağırlığı, boy ve vücut kitle indeksi (VKİ) her iki grupta tedavi öncesine göre anlamlı olarak artarken, bel çevresi (WC) ve FE-1 açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuçlar: Yetersiz beslenme ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir ve bu nedenle yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Literatürde PERT ile ilgili çok az belge olmasına rağmen, PERT en yaygın olarak düşünülen alternatiflerden biridir. Bu çalışmada, PERT daha yüksek kilo alımı ile sonuçlanmasına rağmen, 2 grup arasında anlamlı bir fark oluşturmadı.

Anahtar Kelimeler: Malnutrisyon,çocuk,beslenme

Teşekkür: Bu çalışma YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından TTU- 2018-7168 nolu proje olarak desteklenmiştir.