Sosyo Ekonomik Kalkınmada Üniversiteler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Kanberoğlu Z. , Torusdağ M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.177-191, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.177-191

Özet

Üniversiteler, kuruldukları yörede, ülkede ve dünyada gelişen problemlere karşı duyarlı olan, ülkenin sosyo-ekonomik konularında sorumluluk taşıyan kurumlardır. Üniversiteler bu sorumluluklarını bilginin gelişimi ve yeni bilgi sağlayarak yerine getirmekte ve böylelikle hem yerel hem de ulusal boyutta sosyo-ekonomik gelişme üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada, sosyo-ekonomik kalkınmada üniversitelerin rolü Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği üzerinde incelenmektedir. Çalışmada anket yöntemi uygulanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin bölgenin sosyo- ekonomik kalkınmasına olan etkileri analiz edilmektedir. 

Universities are responsive institutions against the problems prevailing in the region, and they are responsible for socio-economic issues of country. Universities fulfill their duties with development of information and provide new information by which they become both locally and nationally effective on socio-economic development. In this study, the role of universities in the socio-economic development are investigated with Yüzüncü Yıl Universtity example. Utilizing the survey method, this study finds that Yüzüncü Yıl University students are a key factor on the phase of regional development in Van.