. Atıksu Arıtma Çamurunun Yeşil Alanlarda Tesis Gübresi Olarak Kullanılması.


Creative Commons License

Arvas Ö., Zorer Çelebi Ş., Yılmaz İ. H., Şahar A. K.

Harran Journal of Agricultural and Food Science, vol.15, no.3, pp.1-8, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, yeşil alan tesisinde atıksu arıtma çamurunun tesis gübresi olarak kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla 2007 ve 2008 yıllarında Van’da yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme
desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülen bu çalışmada, atıksu arıtma çamurunun 3, 6, 9 ve 12 ton/da dozları ile kontrol olarak çiftlik gübresi tesis gübresi olarak uygulanmıştır. Araştırmada, yeşil alanın bitki boyu, yeşil ot verimi, bitki ile kaplı alan, yabancı ot oranı, renk ve çim kalitesi kriterleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, atıksu artma çamurunun bütün dozları çiftlik gübresine göre daha yüksek bitki boyu ve yeşil ot verimi alınmasına sağlamıştır. Atıksu arıtma çamuru ile tesis edilen alanlarda ilk tesis döneminde yabancı ot oranı yüksek bulunmuş, ancak daha sonraki dönemlerde ise önemli oranda azalma tespit edilmiştir. Atıksu arıtma çamuru bitki ile kaplı alan renk ve çim kalitesini olumlu yönde etkilemiştir. Özellikle atıksu arıtma çamurunun yüksek dozları ile tesis edilen alanlarda incelenen bu kiterler her dönemde yüksek değerler vermiştir.