LOGOLARDA KULLANILAN YEREL SİMGELERİN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİTLİS ÖRNEĞİ


KÖŞKER H., Yılmaz V.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.6, no.48, pp.4482-4490, 2019 (Peer-Reviewed Journal)