Akkaraman, Border Leicester x Akkaraman (F1), Dorset Down x Akkaraman (F1) ve Ile de France x Akkaraman (F1) Melezi Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri.


Ertuğrul M., Eliçin A., Cengiz F., Dellal G.

An. Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 1143, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler : 631, vol.631, pp.32, 1989 (Peer-Reviewed Journal)