VARIOUS METAPHORS IN HEART OF DARKNESS HEART OF DARKNES'TA ÇEŞİTLİ METAFORLAR


Edis Z.

I. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.133

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.133
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Heart of Darkness which is the masterpiece of Joseph Conrad describes the uncivilized, mentions how European countries break up the continent of Africa. In the story, the writer through the main characters Marlow and Kurtz, reveals the savagery of imperialism to the local of Africa. Congo in which Marlow travels on ship narrates the character Kurtz and the kingdom of Kurtz on that lands. Europe claiming to carry the civilization and exploiting the sources of Africa leaves behind a wreck, plundered lands and a starveling community. This book can be read and evaluated from many different perspectives. According to the reading approach, it can be said that the novel is about colonialism,  is connected with mythology, and even Joseph Conrad describes the country and the native, black,  people with a racist approach.When evaluating the book, it doesn’t matter which ever angle of view you choose,  the various metaphors, symbols, orimages will have helped you. The metaphor of darkness (black) used in the title of the book is the most effective one among metaphors.   Although nightmare is associated with the color of black, the blackman’s the biggest nightmare is white. Geographical discoveries commencing the white nightmare of Africans are the enemy of Africa which has raw materials market. This article tries to explain the Africans who are obliged to survive their life in bad conditions, their own lands, white nightmares through the titles of ivory trade, imperial states plunders, and the colonial rivalry of the white man.

Keywords:metaphor, darkness, nightmare, black, ivory.

Joseph Conrad’ın en önemli yapıtı olan Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği) adlı eseri Afrika kıtasının emperyalist devletler tarafından nasıl öğütüldüğünü konu edinir. Hikâyede, boy gösteren ana karakterler Marlow ve Kurtz üzerinden emperyalizmin Afrikalı insanlara uyguladığı vahşeti gözler önüne serer. Marlow ticaret gemisiyle geldiği Kongo’da Kurtz karakterini ve Kurtz’un o topraklarda kurmuş olduğu hükümdarlığı anlatır. Afrika Kıtası’na medeniyet getirdiğini söyleyen Avrupa geride bir enkaz, yağmalanmış topraklar ve aç bir topluluk bırakır. Birçok farklı yaklaşımla kitap okunabilir. Kitabın sömürgeciliği anlattığını, mitoloji ile bağlantılı olduğunu, hatta Joseph Conrad’ın ırkçı bir yaklaşımla kıtayı anlattığını söyleyebiliriz. Kitabı değerlendirirken hangi bakış açısını seçerseniz seçin, çeşitli metaforlar, simgeler ve imgeler size yardımcı olacaktır. Metaforlar içerisinde kitabın başlığında yer alacak kadar etkili olan karanlık metaforu en etkili olanıdır. Her ne kadar kâbuslar siyah renkle bağdaştırılsa da siyah adamın en büyük kâbusu beyazlardır. Afrikalı insanların beyaz kâbusunu başlatan coğrafi keşifler, hammadde pazarı olan Afrika Kıtasının en büyük düşmanıdır. Bu makale, kendi topraklarında kötü şartlar altında hayatlarını sürdürmek zorunda kalan Afrikalıların beyaz kâbuslarını fildişi ticareti, emperyalist devletlerin vahşice yağmaları ve beyaz adamın sömürge yarışı temalarıyla açıklamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: metafor, karanlık, kâbus, siyah, fildişi.