DIŞ BORÇLANMA EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Torusdağ M. , İnal V., DEĞİRMENCİ T.

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, cilt.ISBN, ss.833-843

  • Cilt numarası: ISBN
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.833-843

Özet

Dış borçlanma özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir finansman kaynağıdır. Son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan daralmalardan en çok etkilenen ülkeler finansman konusunda kendi kendine yetemeyen ülkelerdir. Ayrıca gelişmekte olan pek çok ülke ekonomik faaliyetlerinin büyük bir kısmında ara girdi olarak kullandığı ürünleri ithal ederek dışa bağımlı hale gelmektedirler. Bu durum dış borçlanmayı kaçınılmaz hale getirmektedir. Her ne kadar vazgeçilmez bir finansman kaynağı olsa da yönetimi akıllıca yapılmadığı taktirde ülkelerin başına bela olabilmektedir. Anapara ve faiz ödemeleri ülkeleri borç batağına sürükleyebilmektedirler. Bu denli hassas bir durum olan dış borçlanma literatürde bir hayli fazla çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Türkiye özelinde Dünya Bankası veri tabanından elde edilen dış borçlanmanın GSYH'ya oranı ile ekonomik büyüme oranları arasındaki ilişki ARDL Sınır Testi (2001) yaklaşımı ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar dış borçlanmanın uzun dönemde ekonomik büyümeye katkı sağlamadığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Dış  borç, Büyüme, ARDL sınır testi