A New Approach to the Definitions and Relations of the Concepts of Mathematics, Eternity, Infinity, Death, Time and the First Point


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., BİLGİN A. E.

Journal of Biometrics Biostatistics, vol.9, no.4, pp.1-3, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mathematics is like a habitat in which all the branches of science flourish. Mathematical Science: Creates the denominator of the Science Cluster. Other branches of science form the shares of the Science Cluster. The Sum of shares and denominator: represents The Cluster of Science. Mathematical knowledge is like the heart of science. Science without mathematics cannot work.

In This Presentation, firstly, the position and definition of mathematics in science will be done. The original definitions of eternity, infinity, death, time and first point concepts and their relations will be given. Later, these concepts will be related to the Big Bang Theory and the Big Rip Theory.

Before the The Planck time (10-43 seconds) from the Beginning of Big Bang Theory: the occurrence of time, space, speed and gravitational dimensions will be mathematically related, Information about the starting point of the universe will be given.

Mathematical explanations of 4 basic forces in the universe will be done. There are 4 conventionally accepted fundamental interactions: gravitational, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force.

As a result, the concepts of Eternity, Infinity, Death, Time, and First Point in mathematics will match the equivalents in the universe.

 

Keywords: Eternity; Infinity; Death; Time; The first point

Matematik bilim dallarının içinde yeşerdiği bir habitat gibidir. Matematik Bilimi: Bilim Kümesinin Payda'sını Oluşturur. Diğer Bilim Dalları, Bilim Kümesi'nin Paylarını oluşturur. Pay'ların ve payda'nın toplamı: Bilimin kümesini temsil eder. Matematik bilimi, bilimin kalbi gibidir. Matematiksiz bilim çalışamaz.

Bu Sunum da, öncelikle, matematiğin bilimdeki konumu ve tanımı yapılacaktır, Ebediyet, Sonsuz, Ölüm, Zaman ve İlk Nokta kavramalarının özgün tanımları ve ilişkileri verilecek. Daha Sonra bu kavramlar: Büyük Patlama Kuramı ve Büyük Yırtılma Kuramlarıyla ilişkilendirilecektir.

Büyük Patlama Kuramının Başlangıcından Plank sabiti zamanından (10-43 saniye ) önce zaman, mekân, hız ve çekim boyutlarının ortaya çıkışı matematiksel olarak ilişkilendirilecektir. Kâinatın İlk noktası hakkında bilgi verilecektir.

 Evrendeki 4 Temel kuvvetin matematiksel izahı yapılacaktır. Yerçekimi kuvveti (kütle çekim kuvveti), Zayıf Nükleer Kuvvetler (Zayıf Çekim Kuvveti-Radyo Aktif Kuvvet), Elektromanyetizma Kuvveti (Elektro Manyetik Kuvvet)  ve Şiddetli (Güçlü) Nükleer Kuvvet (Şiddetli Çekirdek Kuvveti) hakkında bilgi verilecek. Bu güçlerin Matematiksel kuvvet büyüklükleri sıralaması yapılacak ve grafikle izah edilecektir.

  Sonuçta, Matematikte ki: Ebediyet, Sonsuzluk, Ölüm, Zaman ve İlk Nokta kavramalarının kâinattaki karşılıkları eşleştirecektir.