Anensefalik Bir Olguda Yaşama Tutunma Çabası: Nöral Tüp Defektlerine Bir Bakış


Creative Commons License

Yüzkat N., Sosuncu E., Soyoral L., Çeğin M. B., Göktaş U.

VAN TIP DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.115-117, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: VAN TIP DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-117
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Neural-tube defects, anencephaly and spina bifida, constitute one the most common congenital malformation of the group. The etiology of neural tube defects is largely unknown, but genetic and environmental factors are being investigated. 65% of anencephalic cases are ex during intrauterine life. The antenatal diagnosis of anencephaly requires the termination of pregnancy. These fetuses usually die in the first 24 hours after birth. In this article we present a case of anencephaly and  neural tube defect with expected mortality but being discharged, focusing on the importance of folic acid

Nöral tüp defektinin büyük çoğunluğunu oluşturan anensefali ve spina bifida en sık görülen konjenital malformasyon grubudur. Etyolojisi tam bilinmemekle beraber genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. Anensefalik olguların %65'i intrauterin hayatta ex olur. Anensefalinin antenatal tanısı gebeliğin terminasyonunu gerektirir. Bu fetuslar genelde doğumu takiben ilk 24 saatte ölürler. Bu yazıda nadir görülen ve mortalite beklenen anensefalik bir olguda karşılaştığımız beklenmeyen taburculuk halini, nöral tüp defetlerinde folik asidin önemi eşliğinde sunmayı amaçladık.