’Tarihsel Süreç İçinde Doğubayazıt Kentinin Yapısal ve Demografik Gelişimi


Demir Y., Alaeddinoğlu F.

in: Ağrı: Akademik Makaleler I, Taştan Z., Editor, Hiper Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, pp.173-209, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Hiper Pegem Akademi Yayın Evi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.173-209
  • Editors: Taştan Z., Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Eski dünya karalarının orta yerinde yer alan Anadolu, savaşlar ve göçler

için bir geçiş noktası olduğu gibi, tarih boyunca hep bir tampon bölge

olarak varlığını sürdürmüştür. Ayrıca yoğun bir yerleşime sahne olan Anadolu,

sayısız ulus, kültür ve medeniyete beşiklik yapmış ve sürekli olarak

el değiştirmiştir (Yıldız, 2002: 70). Bu durum Anadolu’daki medeniyetler

tarafından kurulmuş olan birçok yerleşim yerinin varlığına da kanıt niteliğindedir.

Bu yerleşim yerlerinden biri olan Doğubeyazıt kenti, hem sahip

olduğu konum itibariyle hem de sosyo-kültürel ve siyasi özellikleriyle tarih

boyunca sürekli gündemde kalan bir kent olmuştur. Uzun bir süre Ağrı ve

Iğdır illerini de kapsayacak şekilde vilayet merkezi olan bu kentin tarihsel

gelişimini bilmek, Ağrı ve Iğdır illerinin tarihine ışık tutması bakımından

önemlidir. Bu çalışmada Doğubeyazıt kentinin tarihsel süreç içerisinde

geçirmiş olduğu yapısal ve nüfus gelişimine, tarihi ve kültürel geçmişine

açıklık getirilmeye çalışılmıştır.