Treatment of Upper Left Incisor After Lateral Luxation Injury: Case Report


Creative Commons License

Shoshaa N., Gündüz H., Öner Talmaç A. G., Özlek E.

26. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2022, vol.11, no.113, pp.102

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 11
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.102
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: The purpose of this case report is to present the treatment and follow-up of lateral luxation injury in the upper left incisor. CASE REPORT: A 34-year-old female patient applied to Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, 24 hours after the home accident. On clinical examination, it was observed that the left central incisor was in the wrong position and was displaced in the palatal direction. In the radiographic examination, widening of the periodontal ligament space was detected and no bone fracture was found. The upper left incisor was repositioned in its original position with finger pressure and splinted with a flexible splint for four weeks. One week after splinting, the patient applied to our clinic again with the complaint of acute pain. It was decided to perform root canal treatment of the upper left tooth. Calcium hydroxide was placed in the root canals and an appointment was made 2 weeks later. In the second session, calcium hydroxide was removed from the root canals and filled with the lateral condensation technique. At the follow-up appointment 2 weeks later, it was observed that the tooth was asymptomatic and the splint was removed. CONCLUSION: After 12 months of follow-up, it was determined that there was no pain, mobility, root resorption or ankylosis in the tooth as a result of clinical and radiographic examinations. Immediate repositioning and splinting of the tooth to its original anatomical position following correct diagnosis results in periodontal ligament healing and tooth retention.

AMAÇ: Bu vaka raporunun amacı, üst sol keser dişte oluşan lateral lüksasyon yaralanmasının tedavi ve takibini sunmaktır. OLGU SUNUMU: 34 yaşında kadın hasta ev kazasından 24 saat sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalına başvurmuştur. Klinik muayenede, sol santral kesici diş yanlış pozisyonda ve palatal yönde yer değiştirdiği izlenmiştir. Radyografik muayenede, periodontal ligament boşluğunda genişleme tespit edilmiş olup herhangi bir kemik kırığına rastlanılmamıştır. Üst sol kesici diş parmak basıncıyla orijinal konumuna yeniden yerleştirildi ve dört hafta boyunca esnek bir splint ile splintlendi. Splintlemeden bir hafta sonra hasta akut ağrı şikayeti ile tekrardan kliniğimize başvurmuştur. Üst sol dişe kök kanal tedavisi yapılmasına karar verilmiştir. Kök kanallarına kalsiyum hidroksit yerleştirilmiş, 2 hafta sonraya randevu verilmiştir. İkinci seanta, kök kanallarından kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmış ve lateral kondensasyon tekniği ile doldurulmuştur. 2 hafta sonraki kontrol randevusunda, dişin asemptomatik olduğu gözlemlenmiş ve splint sökülmüştür. SONUÇ: 12 aylık takipten sonra, klinik ve radyografi incelemeleri sonucunda dişte ağrı, hareketlilik, kök rezorpsiyonu veya ankiloz olmadığı tespit edilmiştir. Doğru teşhisin ardından dişin orijinal anatomik pozisyonuna hemen yeniden konumlandırılması ve splintlenmesi, periodontal ligament iyileşmesi ve dişin yerinde kalması ile sonuçlanır.